Op de zondagen in deze veertigdagentijd lezen we over een kostbaar verbond tussen God en mensen, dat zich steeds weer vernieuwt. Vandaag gaat het over het verbond dat God na de vloed met álle levende wezens op aarde sloot en waar de regenboog het teken van is.
Tijdens de Maaltijd, die wij vandaag mogen vieren, zowel thuis als in de kerk, denken we bij de beker wijn ook aan het nieuwe verbond dat door Jezus gesloten werd.

Thema: Een alles overkoepelend teken
Voorganger: ds. Heleen Weimar
Ambtsdragers: Hennie Bikker en Renze Sleeking
Lezingen: Genesis 9: 1-17, Marcus 1: 12-15
Liederen: Iona I,44: 1-4, Lied 713: 1-3, Lied 163a: 1 en 4, Lied 539, Lied 870: 1, 2, 3 en 8, Lied 362
Muziek: Ies Nijman, orgel; één zanger van de cantorij
Collecten: KIA werelddiaconaat: Moldavië*, Plaatselijke kerk**, Pastorale arbeid***
Bijzonderheden: Er is geen kinderdienst; Afbeelding: Noach en de regenboog, Chagall
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
* KIA werelddiaconaat: Moldavië
Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.
Pagina 4 van 7
Deze collecte is onderdeel van de 40dagentijdcampagne 2021. Meer informatie vindt u op kerkinactie.nl/40dagentijd. U kunt uw gift overmaken op NL67 RABO 03737 11816
t.n.v. Diaconie Regenboogkerk o.v.v. KIA Moldavië.

**Plaatselijke kerk
Uw bijdrage kunt u overmaken op NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

***Pastorale arbeid
Uw bijdrage aan dit doel kunt u overmaken op NL89RABO 0373722478 t.n.v. Wijkkas Regenboogkerk o.v.v. Pastorale arbeid. 

Wijze van betalen 
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.