Bidden is een essentieel onderdeel van de liturgie. Voor menigeen is het ook een belangrijke manier om privé bij God aan te kloppen en zo het contact te zoeken. Worden er vanuit het evangelie (Lucas 11: 1-13) nog andere elementen aangereikt die het bidden verder kunnen verdiepen?

Thema: Bidt, zoekt en klopt!
Voorganger: Christiaan Boers
Ambtsdragers: Gerda Kerkhof en Michael de Jong
Lezingen: Genesis 18: 20-33; Lucas 11: 1-13
Liederen: Psalm 28: 1, 4 en 5, Lied 301c, Lied 864: 1 en 5, Psalm 145: 5 en 6, Lied 995, Lied 756: 1-6, Lied 905: 1, 3 en 4
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: Diaconie*, Plaatselijke kerk**
Ontvangst: Leden van sectie 8
Kinderdienst: Er is geen kinderdienst in verband met de vakantie
Koffieschenken: Els en Job Klomp, Daniël van Zaalen​
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdag 12 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten ook online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De online diensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
 * Diaconie: Uw gift voor de diaconie kunt u storten op NL67 RABO 0373711816 ten name van de diaconie Regenboogkerk.

  ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.