We denken na over de vrijheid om van het leven te genieten, om tegelijkertijd ook te leven met zorg voor de naaste. Gaat het één ten koste van het ander?

Thema: Vrij om te leven
Voorganger: Wim Vlooswijk
Ambtsdragers: Marlies Pestman en Marja van Tol 
Lezingen: Prediker 2: 1-11 en Lucas 12: 32-46a
Liederen: Lied 650: 1, 2, 3 en 4, Lied 301k, Lied 304, Lied 981, Lied 751, Lied 718, Lied 845
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: ZWO: noodhulp Jemen*, Plaatselijke kerk**, Solar Kooking***
Ontvangst: Leden van sectie 9
Kinderdienst: Er is geen kinderdienst in verband met de vakantie
Koffieschenken: Marlies en Henk Pestman
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Memory of the Garden at Etten (Ladies of Arles), Vincent van Gogh
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdag 12 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten ook online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De online diensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
 * Noodhulp Jemen via ZOA: In Jemen speelt zich een humanitaire crisis af van ongekende omvang. Ruim 20 miljoen mensen in het land hebben humanitaire hulp nodig: twee derde van de bevolking. Er is een schrijnend tekort aan schoon drinkwater. “Jemen zit in een neerwaartse spiraal”, zegt Gerrianne (projectmedewerker ZOA in Jemen). “Veel mensen zijn op de vlucht geslagen. Voedselhulp, medische steun, herstel van watersystemen: alles stopt omdat er simpelweg geen geld meer is voor een land als Jemen. Het voelt letterlijk alsof de wereld vergeten is dat Jemen bestaat.” Eén op de vijf kinderen in Jemen lijdt aan ondervoeding. ZOA heeft daarom speciale aandacht voor gezinnen die ondervoed zijn, die geen toegang hebben tot schoon drinkwater en lijden aan cholera. Lees hier meer informatie.
Steun Zoa met een gift op NL67 RABO 0373711816 ten name van de diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Noodhulp Jemen’.

  ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

 *** Solar Cooking Nederland – Kozon: De stichting Solar Cooking KoZon is per 1 januari 2016 ontstaan uit een fusie tussen de stichting KoZon en de stichting Solar Cooking Nederland, die op hun beurt al actief zijn sinds respectievelijk 1998 en 2003 in Oost- en West-Afrika. De stichting heeft op dit moment projecten lopen in Mali, Burkina Faso, Congo, Uganda en Kenia. De stichting zet zich onder meer in voor een beter milieu door middel van geïntegreerd zonnekoken (Integrated Solar Cooking, ISC) en verder gebruik van zonne-energie te bevorderen. Alle projecten in deze landen worden uitgevoerd door lokale partners, waarin de partner steeds meer zelfstandig opereert en de steun van SCK op termijn vermindert.
U kunt uw bijdrage aan deze stichting overmaken op NL89 RABO 03737 22478 van de wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘Solar Cooking’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.