God belooft een bevrijder aan het volk. Maar hoe ziet hij eruit? En hoe herkent men die persoon als zijnde de bevrijder? Uiterlijk blijkt in ieder geval uit niets dat het degene is zoals je mag verwachten dát hij eruitziet. Armetierig en fragiel, bij die kenmerken moeten we hem gaan zoeken, die bevrijder. Advent: niets is wat het lijkt.

Thema: Gods dienaar die door niemand werd gezien
Voorganger: Christiaan Boers
Ambtsdragers: Maarten Hoogendoorn en Renze Sleeking
Lezingen: Jesaja 52: 13 – 53: 5, Lucas 1: 39 - 55
Liederen: Adventslied, Lied 461, Psalm 85, Lied 437, Lied 466
Muziek: Ies Nijman, orgel; Fons, Jaap en Christiaan, hoorn
Collecten: Winterhulp Oost-Europa*, Plaatselijke kerk**, Inloophuis Wording***
Ontvangst: Leden van sectie 6
Kinderdienst: Bianca van Olst
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Beeld gemaakt door Hans Roepman
Klik hier om de liturgie te downloaden

Coronamaatregelen en kerkbezoek

Vanwege de verscherpte coronamaatregelen, aangekondigd in de persconferentie op 18 december, adviseren wij u de kerkdiensten online te volgen en niet naar de kerk te komen.

U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

Toelichting bij de collecten
* Winterhulp Oost-Europa: Op 19 december houden de diakenen van de Protestantse gemeente Hilversum een collecte voor ouderen in Oost-Europa onder het motto ‘Geef ons heden dagelijks brood’. De opbrengsten gaan naar Stichting Hulp Oost-Europa, die winterhulp verschaft aan kwetsbaren in diverse Oost-Europese landen. De stichting werkt nauw samen met lokale partijen.
Met de actie vragen de Hilversumse diakenen ‘aandacht voor kwetsbare ouderen in Oost-Europa voor wie de bede ‘Geef ons heden dagelijks brood’ heel concreet van toepassing is. Of dat brood er dagelijks weer zal zijn, is voor sommigen namelijk echt de vraag.’
De diakenen roepen op de collecte op 19 december in de kerken te steunen of anders een gift over te maken op NL04 RABO 0373 7117 86 van de Diaconie Protestantse gemeente Hilversum, onder vermelding van ‘Geef ons heden dagelijks brood’.

** Plaatselijke kerk: uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

*** Inloophuis Wording: Aangespoord door een ervaringsdeskundige op het gebied van dak- en thuisloos zijn is in 1997 Stichting Inloophuis ‘Wording’ opgericht door leden van verschillende christelijke kerken in Hilversum. Zij wilden gehoor geven aan een Bijbelse opdracht om om te zien naar de mensen die hen omringden. Vooral naar hen, die – om welke reden dan ook – aan de rand van de samenleving verkeerden. Tot de dag van vandaag staan vrijwillige medewerkers klaar om hen in het Inloophuis Wording te begroeten.
U kunt uw bijdrage storten op NL89 RABO 0373 7224 78 van de Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘Wording’

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
|Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.