In deze dienst wordt Marlies Pestman als ouderling bevestigd. We lezen over de aanstelling van ‘ambtsdragers’ tijdens de tocht van het volk Israël door de woestijn. Zeventig ‘oudsten’ ontvangen een deel van de Geest van God die al op Mozes rustte. Door het waaien van de Geest krijgen de Israëlieten weer nieuwe moed.

Lees meer