Maand: maart 2021

Zondag 28 maart, Palmpasen

Zondag 28 maart, Palmpasen

Toen Jezus doelbewust op weg ging naar Jeruzalem, waren zijn leerlingen erg ongerust. Ze begrepen ook de noodzaak niet die Jezus zag om naar Jeruzalem te gaan. Maar als ze Jezus zien rijden op het ezeltje van Zacharia valt bij de discipelen alles op zijn plek. Dit is de intocht van de koning van de vrede, over wie Zacharia profeteerde.

De viering wordt zonder gemeenteleden en gasten gehouden, u kunt online meevieren via de pagina ‘Kijk en luister mee’.

Lees meer
Vesper woensdag 31 maart, 19.30 uur

Vesper woensdag 31 maart, 19.30 uur

De lans in de zijde van de gekruisigde bracht in de middeleeuwen een mystieke verering van het hart van Christus op gang. Zijn geopend hart bracht immers louter liefde en barmhartigheid voort en is tot bron geworden van de sacramenten. Zo is Christus het tegenbeeld van hen die hun hart gesloten houden voor de mensen en voor God. Johannes is de leerling die zich vlijde aan de borst van Christus (Johannes 13: 25). Zouden ook wij vandaag kunnen leren ons hart te openen?

De viering wordt zonder gemeenteleden en gasten gehouden, u kunt online meevieren via de pagina ‘Kijk en luister mee’.

Lees meer
Donderdag 1 april, Witte Donderdag (19.30 uur)

Donderdag 1 april, Witte Donderdag (19.30 uur)

Op de avond van Witte Donderdag gedenken we Jezus. Volgens Matteüs, Marcus en Lucas kunnen we Jezus gedenken door samen brood te breken en te delen, tot zijn gedachtenis. Johannes vertelt van een andere gedenk-opdracht. U kunt thuis brood en wijn klaarzetten voor de Maaltijd van de Heer.
Deze dienst vieren we samen met de gemeente van de Bethlehemkerk.

De viering wordt zonder gemeenteleden en gasten gehouden, u kunt online meevieren via de pagina ‘Kijk en luister mee’.

Lees meer
Goede Vrijdag 2 april, 19.30 uur

Goede Vrijdag 2 april, 19.30 uur

In een fascinerend vorstelijke gang ondergaat Jezus, zoals Johannes het beschrijft, het lijden. Het hele evangelie loopt in een machtige climax uit op een vernedering door de mensen, die echter in de ogen van God een wonderlijke verhoging zal zijn. Op die manier verstaan, wordt het hele leven anders geladen. De waarheid van dit moment is niet dat een onschuldig leven wordt verwoest, maar dat er in alle kwetsbaarheid levenskracht wordt geopenbaard die mensen wereldwijd in staat stelt om dit gevaarlijke bestaan te leven in vertrouwen op God.

De viering wordt zonder gemeenteleden en gasten gehouden, u kunt online meevieren via de pagina ‘Kijk en luister mee’.

Lees meer
Paaswake, zaterdag 3 april, 21.00 uur

Paaswake, zaterdag 3 april, 21.00 uur

In het donker wachten we op de komst van het Licht, het binnen brengen van de nieuwe paaskaars, het licht van de opgestane Heer. Tijdens het lange wachten lezen we verhalen uit de Bijbel over glimpen van licht in barre, donkere tijden. Ze vormen ‘een spoor van licht dat als een handschrift staat tegen de zwartste hemel aangeschreven’. In deze dienst gedenken we ook onze doop en vernieuwen we de doopbelijdenis. Wie online meeviert, kan bij het doorgeven van het licht thuis een kaars aansteken.

De viering wordt zonder gemeenteleden en gasten gehouden, u kunt online meevieren via de pagina ‘Kijk en luister mee’.

Lees meer
Pasen, 4 april

Pasen, 4 april

Alle volken zijn omhuld met de sluier van de dood. Daarom staan zij elkaar naar het leven. Zo ziet de profeet Jesaja dat. Maar de belofte is dat God hen eens de vrede zal leren.
Heeft Johannes hieraan gedacht toen hij een motief maakte van de linnen doeken in het graf van Christus? De obsessie van mensen met het materiële wacht op een geestelijke ontsluiering. “Houd me niet vast,” zei Jezus. “Ik heb de Heer gezien!” zei Maria.

De viering wordt zonder gemeenteleden en gasten gehouden, u kunt online meevieren via de pagina ‘Kijk en luister mee’.

Lees meer
Zondag 21 maart 2021, 10 uur

Zondag 21 maart 2021, 10 uur

Jezus vergelijkt zijn aanstaande dood met een graankorrel, die moet sterven om vrucht te dragen. Hij leert ons dat het groeien in liefde ook groeien in kwetsbaarheid betekent: “Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven.”

De viering wordt zonder gemeenteleden en gasten gehouden, u kunt online meevieren via de pagina ‘Kijk en luister mee’.

Lees meer