Maand: oktober 2021

Zondag 31 oktober

Zondag 31 oktober

Geloven is vertrouwen. Meer dan een zelfstandig naamwoord verdient het een werkwoord te zijn. Iedere zondag mogen wij opnieuw samen leren te geloven. Abrams geloofsvertrouwen groeit in  de praktijk van het leven uit tot een gerechtigheid, rijk als sterren  aan de hemel. God zaait nooit tevergeefs.
Vandaag precies 28 jaar geleden was het ook Hervormingsdag. Op 31 oktober 1993 werd ik in een kerkdienst in de Zuiderkerk, door ds. Frits van de Ree aan jullie gemeente verbonden. In  dankbaarheid mogen we omzien op heel veel zegen.

Lees meer
Zondag 24 oktober

Zondag 24 oktober

Het prachtige Bijbelse woord ‘lankmoedigheid’ komt in de Nieuwe Bijbel Vertaling niet meer voor. Op zich begrijpelijk: geduld is een term die iedereen kent. Maar ook  jammer, want lankmoedigheid is geen eigenschap of verdienste maar een gave en die komt, zo ziet de bijbel dat, van God. Traag met toorn, zo zou je lankmoedigheid ook kunnen vertalen. Als iemand lankmoedig is, wordt hij niet snel boos, terwijl daar wel alle reden voor is.

Lees meer
Zondag 17 oktober

Zondag 17 oktober

Het thema voor deze zondag is vreugde. Is vreugde hetzelfde als blijdschap? Dat vreugde een vrucht van de Geest is geeft er een bepaalde kleur aan. Misschien is het meer een levenshouding dan een gevoel. En is vreugde mogelijk, als er zorgen en verdriet in je leven zijn?

Lees meer
Zondag 10 oktober

Zondag 10 oktober

We beginnen met de eerste serie over de vruchten van de Geest, in het kader van het jaarthema ‘Geïnspireerd leven’. Vandaag gaat het over de allerbelangrijkste vrucht (volgens Paulus) en dat is de liefde. Maar het is een vrucht met stekels. Want Jezus roept ons op om niet alleen lief te hebben wie wij lief vinden, maar ook onze vijanden.
Na de dienst wordt de nieuwe expositie geopend. Ook is er gelegenheid voor wie dat wil om met elkaar na te praten over het thema van de dienst in een ‘keek op de preek’.

Lees meer