Maand: december 2020

Oudjaar, 31 december, 19.30 uur

Oudjaar, 31 december, 19.30 uur

De kerk heeft Jezus Christus vaak exclusief voor zichzelf geclaimd en daardoor anderen in de kou laten staan. Maar wie de zegenende betekenis van de naam van Jezus beseft, ontdekt de inclusieve reddende macht van God, die zich uitstrekt naar alle mensen, ja naar heel Gods schepping. Dat mag voor ons een bemoediging zijn in deze tijd. Ook zonder de kerk is er redding in de naam van Jezus.

Het is helaas niet meer mogelijk om een plaats in de kerk te reserveren. Met ingang van 31 december worden de vieringen zonder publiek gehouden en kunt u alleen online meevieren.

Lees meer
Zondag 3 januari, Epifanie

Zondag 3 januari, Epifanie

Epifanie is ouder dan het Kerstfeest. Dat Gods heerlijkheid aan mensen is verschenen, vormt de kern van het geloof zelf. Immers hoe zouden wij op zinvolle wijze over God kunnen spreken en ons handelen kunnen richten op zijn wil, als wij nooit iets hadden opgemerkt van zijn mensenliefde. Dit is groot nieuws voor de wereld. Mattheüs ziet de hoogste wijsheid der heidenen nederig komen naar Jeruzalem, om hulde te bewijzen aan het kind van God. Dit is een visioen.

Het is helaas niet meer mogelijk om een plaats in de kerk te reserveren. Met ingang van 31 december worden de vieringen zonder publiek gehouden en kunt u alleen online meevieren.

Lees meer
Zondag 20 december, vierde advent

Zondag 20 december, vierde advent

De belofte dat het Koningshuis van David voor eeuwig stand zou houden, is niet in vervulling gegaan. Israël is dergelijke profetische uitspraken na de Babylonische Ballingschap steeds meer geestelijk betekenis gaan geven. Niet iedereen was het daarmee eens. Er zijn telkens weer nationalistische stromingen geweest, die streefden naar een letterlijk herstel, vaak met veel geweld. Wat betekent het tegen deze achtergrond, wanneer er een engel komt tot een eenvoudig meisje in Nazareth en haar een zoon belooft?

U bent van harte welkom in de kerk. Tot nu toe zijn er ondanks het beperkt aantal mensen in de dienst altijd nog onbezette plaatsen over. U kunt dus gerust reserveren. Mocht u anderen een plaatsje gunnen, reserveer dan vanaf vrijdag, dan hebben anderen voldoende tijd gehad.

U kunt de kerkdienst ook online meevieren.

Lees meer
Kerstavond, 24 december, 21.00 uur

Kerstavond, 24 december, 21.00 uur

Zowel Jesaja de profeet als de engel Gabriël wijzen op een hoopvol teken: de geboorte van een kind, dat de toekomst opent. De mooiste kerstliederen getuigen van die hoop. Wie naar de kerk komt, zingt ze mee in hoofd en hart. Wie thuis de viering volgt, kan hardop instemmen met het koor van engelen en mensen.

U bent van harte welkom in de kerk, maar reserveren is noodzakelijk. Ga daarvoor naar de pagina ‘Kijk en luister mee’.
U kunt de kerkdienst ook online meevieren.

Lees meer
Kerstfeest, 25 december

Kerstfeest, 25 december

De sprookjesachtige sfeer waarin mensen het kerstfeest graag beleven, komt niet uit de lucht vallen. Of juist wel? We doen er goed aan om niet, in onze ijver het geloof van romantiek te ontdoen, de wonderachtige aankleding van de geboorte van Christus te willen ontnuchteren. Bewust schetst immers Lucas een hemel vol engelen boven een veld vol herders. De wonderen zijn de wereld niet uit, we leren het om ze opnieuw te zien, met het kerstfeest.
In de dienst is een klein kerstspel met kinderen verwerkt.

U bent van harte welkom in de kerk, maar reserveren is noodzakelijk. Ga daarvoor naar de pagina ‘Kijk en luister mee’.
U kunt de kerkdienst ook online meevieren.

Lees meer
Zondag onder het Octaaf, 27 december

Zondag onder het Octaaf, 27 december

Dit is een gezamenlijke dienst met De Morgenster en de Bethlehemkerk, vanuit de Regenboogkerk.

Jezus wel of niet aanvaarden is niet om het even. Hij brengt scheiding aan. Dat kan niet anders. Hem volgen gaat mensen die dat willen, wat kosten. Waar zijn boodschap wordt gebracht, komt ook weerstand. Dat is onvermijdelijk, omdat Gods heiligheid zich niet door gerommel van mensen die alleen aan zichzelf denken, klein kan laten maken.

U bent van harte welkom in de kerk. Tot nu toe zijn er ondanks het beperkt aantal mensen in de dienst altijd nog onbezette plaatsen over. U kunt dus gerust reserveren. Mocht u anderen een plaatsje gunnen, reserveer dan vanaf vrijdag, dan hebben anderen voldoende tijd gehad.

U kunt de kerkdienst ook online meevieren.

Lees meer