Maand: maart 2024

Ben jij mantelzorger?

Ben jij mantelzorger?

Ben jij mantelzorger? In Gooi & Vechtstreek zijn er organisaties die jou kunnen ondersteunen of naar je luisteren.
En op dinsdag 9 april is er een muzikale voorstelling over hoe je jezelf kwijt kan raken in de zorg om een ander, speciaal voor mensen die betrokken zijn bij mantelzorg.

Lees meer
Zondag 24 maart, Palmpasen, jongerenviering in de Regenboogkerk

Zondag 24 maart, Palmpasen, jongerenviering in de Regenboogkerk

Het thema van deze BeMoRe-jongerenviering is hetzelfde als van het vastenweekend dat eraan voorafgaat: ‘Uit je comfortzone.’ Allerlei elementen van het vastenweekend, zoals het bezoek aan de kerk ‘Geloven in Spangen’ in de wijk Spangen in Rotterdam, zullen terugkomen in de dienst. We lezen over Jeremia die ook uit zijn comfortzone wordt geroepen. En natuurlijk over de intocht van Jezus in Jeruzalem.
De kinderen houden een Palmpaasoptocht.

Lees meer
Witte Donderdag 28 maart, BeMoRe in De Morgenster, 19.30 uur

Witte Donderdag 28 maart, BeMoRe in De Morgenster, 19.30 uur

Het ‘Paastriduüm’, de drie diensten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de paaswake, begint in de Morgenster.
In deze dienst vieren we de instelling van het delen van Brood en Wijn – en ervaren dat ook aan den lijve. De vaste hoofdlezing is uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 13.

We maken ditmaal gebruik van liedboeken (uitgereikt of zelf meegenomen). Daarnaast krijgt U een boekje uitgereikt waarin de drie diensten kort worden weergegeven. Dat boekje gaat later eerst naar de Bethlehemkerk en tot slot naar de Regenboogkerk.

Na de viering kunt u beneden op groot scherm ‘live’ The Passion vanuit Zeist meemaken.

Lees meer
Zaterdag 30 maart, paaswake in de Regenboogkerk, 21.00 uur

Zaterdag 30 maart, paaswake in de Regenboogkerk, 21.00 uur

‘Een nieuwe morgen’ is het thema van de BeMoRe-Paasnachtviering. De bijbelverhalen die we lezen in deze paaswake getuigen allemaal van hoop die gloort en verlossing die komt wanneer de morgen aanbreekt. Met een rondgang langs de doopvont gedenken we onze doop. Tenslotte wordt de nieuwe paaskaars binnengebracht, het licht van Christus, en mogen we het licht aan elkaar doorgeven.

Lees meer
Zondag 31 maart, Pasen, Regenboogkerk, 10 uur

Zondag 31 maart, Pasen, Regenboogkerk, 10 uur

Op paasochtend vieren we uitbundig de opstanding van de Heer. De zondag aller zondagen! Minstens zo wonderlijk als die opstanding zelf, is hoe het verhaal daarna wordt doorverteld. Petrus en een andere leerling hollen om het snelst naar het graf, na de ontdekking van Maria die in het Johannesevangelie als zondares wordt neergezet. De hoofdman onder het kruis belijdt zijn geloof en een rijke mecenas doet dat impliciet door zijn eigen graf beschikbaar te stellen. Via de marges van de samenleving en de meest wonderlijke mensen die je maar kunt bedenken wordt het doorverteld. Tot op vandaag de dag – en wij fluisteren het onze wonderlijke wereld opnieuw in: de Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

Lees meer