Kerkdiensten archief

Zondag 11 februari BeMoRE-viering in de Morgenster

Zondag 11 februari BeMoRE-viering in de Morgenster

Op deze laatste zondag voordat de Veertigdagentijd’ begint, horen we van de opzienbarende genezing van een man die aan een huidziekte leed en die daardoor geïsoleerd leven moest. Bevrijd als hij is weet de melaatse niet van stoppen: hij bazuint het rond!
Deze genezing roept herinneringen op aan die van Naäman in 2 Koningen 5. Een verschil is dat de genezing de genezer echt iets kost. Er vindt er soort ruil plaats. Een opvallend gegeven aan de vooravond van de periode die we ook wel de ‘lijdenstijd’ noemen.

In deze dienst zal Dik Verboom herbevestigd worden als diaken (Voorzitter van de Centrale Diaconie).

Lees meer
Aswoensdagviering 14 februari, 19.30 uur

Aswoensdagviering 14 februari, 19.30 uur

In de Aswoensdagviering maken we een begin met de veertigdagentijd, een periode van inkeer en bezinning. Buiten worden takjes verbrand tot as. Neem zelf wat takjes mee, eventueel van de palmpaasstok van vorig jaar.
Binnen lezen we over de koning van Ninevé en alle inwoners, mensen en dieren, die gaan vasten in zak en as. Hans Booij heeft speciaal voor deze viering het stuk ‘Hofn far schlum’ (hoop op vrede) gecomponeerd. Wie wil kan een askruisje ontvangen.
De viering is voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Lees meer
Zondag 18 februari in de Regenboogkerk

Zondag 18 februari in de Regenboogkerk

Naast het reguliere verhaal op deze zondag over de verzoeking van Jezus in de woestijn, lezen we over de roeping van Jeremia. Jeremia is een profeet waar we opvallend veel persoonlijke informatie van lezen. Zijn roepingsverhaal is al heel bijzonder. Hij voelt zich – zoals veel profeten – tegen wil en dank geroepen. God legt hem de woorden letterlijk in de mond en meteen krijgt hij visioenen. Er is onheilstijding over Jeruzalem. Maar Jeremia profeteert desondanks: hij ziet een amandeltwijg en een kookpot. Hoe verstaan we in dit licht Jezus roeping? En die van onszelf in een tijd die ook niet voor zichzelf spreekt?

We maken een begin om ons in de veertigdagentijd op deze vraag te concentreren.

Lees meer
Zondag 4 februari BeMoRe-viering in de Bethlehemkerk

Zondag 4 februari BeMoRe-viering in de Bethlehemkerk

Bangladesh lijkt op Nederland: het ligt onder de zeespiegel en is een deltagebied met veel rivieren die naar de zee stromen. Het is dichtbevolkt, nog dichter dan Nederland. De dijkbescherming is er veel minder dan in Nederland. Dat de zeespiegel stijgt en het klimaat verandert is een grotere bedreiging dan wij ons kunnen voorstellen. Wat motiveert mensen om toch door te gaan? Wat motiveert ons om ons voor Bangladesh in te zetten? Vandaag zijn we samen kerk met gelovigen in Bangladesh.

Lees meer
Zondag 28 januari, in de Regenboogkerk

Zondag 28 januari, in de Regenboogkerk

Amper heeft Jezus zijn (nog maar vier) leerlingen geroepen en hij spreekt in de synagoge van Kafarnaüm zoals volwassen joodse mannen kunnen doen. Maar zijn woorden vallen op, want uit zijn woorden spreekt ‘een leer met gezag’, aldus de omstanders. Vervolgens voegt hij ook nog eens de daad bij het woord en jaagt een kwade geest uit een man weg. Deze handeling zet zijn woorden kracht bij. Maar het eigenlijke thema van het verhaal is de spanning tussen ‘gezag’ en ‘macht’. Macht moet gebaseerd zijn op gezag, nooit gezag op macht. Dan gaat er iets mis, dan worden machten kwade machten. En wat zien we dat veel en vaak in de wereld! Macht is een bevoegdheid, gezag is een gave.

Op deze zondag gaan we op een nieuwe manier vieren, gericht op de gehele gemeente. Een mix van vertrouwde en nieuwe elementen.
Het thema macht-gezag komt aan de orde door middel van verhaal, muziek en dialoog.

Lees meer
Zondag 21 januari, oecumenische viering in de Sint-Vitus aan het Melkpad, 9.30 uur

Zondag 21 januari, oecumenische viering in de Sint-Vitus aan het Melkpad, 9.30 uur

Het thema voor deze viering in de ‘Week van gebed voor eenheid van christenen’ is afkomstig van christenen uit Burkina Faso. In Burkina Faso en de wijdere Sahel-regio heerst een sterke religieuze verdeeldheid.
De werkgroep uit Burkina Faso koos het thema ‘Heb God lief… en je naaste als jezelf’ naar aanleiding van de gelijkenis over de barmhartige Samaritaan. Jezus laat daarin zien wat het betekent om je naaste lief te hebben. Met dit verhaal worden we uitgedaagd om verder te kijken dan onze vooroordelen over andere culturen en elkaar als naaste te zien.

Lees meer
Zondag 14 januari, BeMoRe-dienst in de Morgenster

Zondag 14 januari, BeMoRe-dienst in de Morgenster

Deze zondag vieren we ‘Kanazondag’, de zondag waarop het verhaal van de bruiloft te Kana centraal staat. In een onlangs verschenen commentaar wordt het verhaal zo samengevat: ‘Een joodse moeder neemt het initiatief in Kana’. Inderdaad, als je erop let valt het op dat in de eerste vijf verzen de moeder van Jezus wel viermaal genoemd wordt. Zij zorgt er voor dat bruid en bruidegom met vreugde hun bruiloft kunnen voortzetten. Want het water is wijn geworden, de allerbeste zelfs! Dit heeft Jezus gedaan als eerste teken staat er dan.
We zullen ons afvragen: welke rol heeft hij daarmee op zich genomen in het verhaal? En wat zegt het over het christelijk geloof dat Johannes zo vroeg in zijn evangelie een verhaal van overvloed biedt? Waar kunnen wij zoeken naar een dergelijke overvloed?

Lees meer