Kerkdiensten archief

Bemoreplus viering in de Bethlehemkerk, 7 juli

Bemoreplus viering in de Bethlehemkerk, 7 juli

Een dienst waarin de overgang naar een nieuwe fase centraal staat. We lezen over het volk Israël wat op weg naar het Beloofde Land door de Jordaan trekt en gedenkstenen opricht om zichzelf en hun kinderen eraan te herinneren dat God een weg voor hen heeft gebaand door de rivier.

We ontvangen de gemeenteleden van de Graankorrel uit ‘s Graveland in ons midden, voor hen en voor ons breekt er een nieuwe fase aan, we gaan samen verder als één geloofsgemeenschap. En 5 tieners stappen deze dienst over, zij gaan van de kinderdienst naar de tienerdienst omdat zij overgaan van de basisschool naar de middelbare school. Samen kijken we naar de toekomst, de overgang naar BeMoReplus, maar ook vérder: naar het Koninkrijk van God. Of ligt dat Koninkrijk juist dichterbij dan we denken?

Een vrolijke dienst met veel afwisseling, zo zullen de jongeren met de band Rainbow Pop Musicians and friends twee liederen voor ons spelen en na afloop van de dienst wordt iedereen getrakteerd op een ijsje van Tiramisu!

Lees meer
Zondag 30 juni, viering in de Regenboogkerk

Zondag 30 juni, viering in de Regenboogkerk

“Helende kracht” gaat uit van Jezus in het prachtige sandwich-verhaal over het 12-jarige dochtertje van Jaïrus en de vrouw die 12 jaar aan bloedvloeïngen leed.

Misschien kan dit verhaal dichterbij komen dan we op het eerste gezicht denken. Helende kracht: hoe? waar is die te vinden, of zelfs op te diepen in onszelf? Wordt ons ook helende kracht geschonken?

Lees meer
Zondag 23 juni, BeMoRe viering in de Regenboogkerk

Zondag 23 juni, BeMoRe viering in de Regenboogkerk

Deze zondag lezen we verder in het boek Handelingen. Na de gewelddadige dood op Stefanus krijgen de volgelingen van Christus te maken met hevige vervolgingen. Filippus gaat naar Samaria en daar verricht hij bijzondere wonderen. Simon, die bekend stond als de Tovenaar, kwam tot geloof en liet zich dopen. Als hij ziet dat Johannes en Petrus mensen de handen opleggen zodat ze de heilige Geest ontvangen, wil Simon dat ook. Hij wil er zelfs wel voor betalen! Maar zo werkt het niet: de Geest van God is niet te koop. De kracht van Gods Geest is een gave – voor iedereen.

Lees meer
Zondag 16 juni, Regenboogkerk

Zondag 16 juni, Regenboogkerk

Stefanus (zijn naam betekent lauwerkrans) is één van de zeven eerste diakenen van de gemeente in Jeruzalem. Hij is ook de eerste martelaar van de kerk. Zijn gedenkdag is 26 december. Handelingen 6-7 vertelt hoe hij wordt aangeklaagd en als verdediging een lange rede houdt, o.a. over de woonplaats van God. Stefanus wordt uiteindelijk gestenigd. Zijn laatste woorden, in de geest van Jezus: ‘Heer, reken hun deze zonde niet aan.’

We worden in deze dienst genodigd aan de Maaltijd van de Heer.

Lees meer
Zondag 9 juni, jongerenviering in De Morgenster

Zondag 9 juni, jongerenviering in De Morgenster

Zondag 9 juni om 10.00 uur is de laatste jongerenviering van dit seizoen! In de dienst gaan we met elkaar het themanummer zingen uit The Passion, waar we met de jongeren dit voorjaar live bij waren in Zeist. Het nummer: ‘Ik geloof ik jou’ sluit goed aan bij het thema van deze jongerenviering: ‘Zet de ander in zijn kracht!’, naar aanleiding van Handelingen 6: 1-9.
Het wordt een dienst die we samen met de jongeren gestalte geven en met iedereen van Bemore+ willen beleven: jong en oud. Na de dienst trakteren we op wat lekkers!

Lees meer
Zondag 2 juni, BeMoRe+ viering in de Bethlehemkerk

Zondag 2 juni, BeMoRe+ viering in de Bethlehemkerk

Vanaf zondag 12 mei lezen we uit Handelingen. Dat biedt ons gelegenheid om stil te staan bij ons leven als volgelingen van Christus in de wereld. We hebben Pinksteren gevierd en zijn blij dat de adem van God, de heilige Geest door de wereld waait en in ons leven tot heel nieuwe mogelijkheden leidt! De volgelingen van Jezus worden een gemeenschap die met elkaar willen delen. Collectief bezit en eensgezindheid waren een aantrekkelijk kenmerk van de eerste gemeente van Jezus Messias. Maar er komt al gauw een barst in het ideale plaatje van de jonge kerk…

Wij vieren in deze dienst de maaltijd van de Heer.

Lees meer
Zondag Trinitatis, 26 mei, BeMoRe-viering in de Regenboogkerk

Zondag Trinitatis, 26 mei, BeMoRe-viering in de Regenboogkerk

Dit wordt een bijzondere zondag! We doen alsof het pakweg 2029 is en stellen ons voor hoe BeMoRe+ er dan zal uitzien. Zo willen wij vieren, met grote participatie van de gemeente, een heus gemeentekoor en musici onder leiding van onze BeMoRe- cantors Marlene en Arno.

In een leeg midden nemen gemeenteleden om beurten leiding in muziek, gebed en lezing. We weten ons daarbij geïnspireerd door de Bijbellezing van deze zondag, waarin verteld wordt van de eerste gemeente van volgelingen van Christus en dat ze ‘alles gemeenschappelijk’ hadden; niemand beschouwde iets als alleen van hem of haar. Ze zorgden voor elkaar en deelden alles. Als je de tekst leest spat het vuur en de geestkracht ervan af. Zo willen we opnieuw kerk zijn. Aanstekelijk.

Lees meer
Pinksteren, 19 mei, Regenboogkerk

Pinksteren, 19 mei, Regenboogkerk

Op de berg Sinaï krijgt de vlammende, gloedvolle liefde van en voor God een concrete, praktische uitwerking in de Tien Geboden. Zonder deze nuchtere leefregels zou het vuur van de liefde en de gloed van de passie voor God gevaarlijk kunnen worden. Zo gebeurt het ook op het Pinksterfeest in Jeruzalem, waarover wordt verteld in Handelingen. De geestdrift wordt concreet in praktische daden van liefde in de eerste gemeente.

Zes ambtsdragers treden af in deze dienst. We nemen geen afscheid. Ze blijven betrokken, alleen niet meer vooraan. Met het vuur van de Geest, waarmee ze eens werden bevestigd, blijven ze aanwezig in het midden van de gemeente.

Lees meer