Maand: februari 2024

Zondag Oculi, 3 maart, BeMoRe-dienst in de Bethlehemkerk

Zondag Oculi, 3 maart, BeMoRe-dienst in de Bethlehemkerk

Jezus jaagt de handelaars en geldwisselaars weg bij de tempel. Hij zegt dat ze een markt maken van het huis van zijn Vader. Hij maakt een zweep van touw, gooit tafels omver en schreeuwt dat het afgelopen moet zijn.
Dat beeld laat zich moeilijk rijmen met het beeld dat we vaak van Jezus hebben. In veel verhalen is Jezus geduldig, zachtaardig en rustgevend. Dat Hij in dit verhaal zo fel reageerde, geeft aan dat de situatie in de tempel Hem blijkbaar veel deed.

Lees meer
Zondag Reminiscere, 25 februari (BeMoRe Regenboogkerk)

Zondag Reminiscere, 25 februari (BeMoRe Regenboogkerk)

Traditioneel leest de kerk op deze zondag het evangelie over de verheerlijking van Jezus op de berg. Een hoogtepunt, zou je kunnen zeggen, in het leven van Jezus.Maar we lezen ook uit het boek I Koningen over Elia, die op de vlucht is en in doodsangst verkeert. Elia verlangt te sterven, hij kan niet verder. Een dieptepunt in zijn leven.
Ieder mensenleven kent in meer of mindere mate hoogte- en dieptepunten. Wat doen die met ons? Hoe gaan we er mee om? En wat heeft God er mee te maken?

Lees meer
Pastoraat

Pastoraat

Onze predikanten hebben in verband met de vorming van een nieuwe BeMoRe gemeente extra veel vergaderingen. Daarom zullen zij komende tijd alleen pastorale bezoeken afleggen op verzoek bij nood, ziekte of rondom overlijden, om zo de werkdruk beheersbaar te houden. 

Lees meer
Zondag 11 februari BeMoRE-viering in de Morgenster

Zondag 11 februari BeMoRE-viering in de Morgenster

Op deze laatste zondag voordat de Veertigdagentijd’ begint, horen we van de opzienbarende genezing van een man die aan een huidziekte leed en die daardoor geïsoleerd leven moest. Bevrijd als hij is weet de melaatse niet van stoppen: hij bazuint het rond!
Deze genezing roept herinneringen op aan die van Naäman in 2 Koningen 5. Een verschil is dat de genezing de genezer echt iets kost. Er vindt er soort ruil plaats. Een opvallend gegeven aan de vooravond van de periode die we ook wel de ‘lijdenstijd’ noemen.

In deze dienst zal Dik Verboom herbevestigd worden als diaken (Voorzitter van de Centrale Diaconie).

Lees meer

Aswoensdagviering 14 februari, 19.30 uur

In de Aswoensdagviering maken we een begin met de veertigdagentijd, een periode van inkeer en bezinning. Buiten worden takjes verbrand tot as. Neem zelf wat takjes mee, eventueel van de palmpaasstok van vorig jaar.
Binnen lezen we over de koning van Ninevé en alle inwoners, mensen en dieren, die gaan vasten in zak en as. Hans Booij heeft speciaal voor deze viering het stuk ‘Hofn far schlum’ (hoop op vrede) gecomponeerd. Wie wil kan een askruisje ontvangen.
De viering is voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Lees meer
Zondag 18 februari in de Regenboogkerk

Zondag 18 februari in de Regenboogkerk

Naast het reguliere verhaal op deze zondag over de verzoeking van Jezus in de woestijn, lezen we over de roeping van Jeremia. Jeremia is een profeet waar we opvallend veel persoonlijke informatie van lezen. Zijn roepingsverhaal is al heel bijzonder. Hij voelt zich – zoals veel profeten – tegen wil en dank geroepen. God legt hem de woorden letterlijk in de mond en meteen krijgt hij visioenen. Er is onheilstijding over Jeruzalem. Maar Jeremia profeteert desondanks: hij ziet een amandeltwijg en een kookpot. Hoe verstaan we in dit licht Jezus roeping? En die van onszelf in een tijd die ook niet voor zichzelf spreekt?

We maken een begin om ons in de veertigdagentijd op deze vraag te concentreren.

Lees meer
Zondag 4 februari BeMoRe-viering in de Bethlehemkerk

Zondag 4 februari BeMoRe-viering in de Bethlehemkerk

Bangladesh lijkt op Nederland: het ligt onder de zeespiegel en is een deltagebied met veel rivieren die naar de zee stromen. Het is dichtbevolkt, nog dichter dan Nederland. De dijkbescherming is er veel minder dan in Nederland. Dat de zeespiegel stijgt en het klimaat verandert is een grotere bedreiging dan wij ons kunnen voorstellen. Wat motiveert mensen om toch door te gaan? Wat motiveert ons om ons voor Bangladesh in te zetten? Vandaag zijn we samen kerk met gelovigen in Bangladesh.

Lees meer