Maand: november 2022

Zondag 4 december, tweede advent

Zondag 4 december, tweede advent

De stad speelt een rol in de vandaag gekozen lezingen. Je komt er vandaan, gaat er weer naar terug en dan blijkt dat de ontvangst wisselend kan verlopen. Jezus wordt eigenlijk met argusogen bekeken als Hij terugkeert. Zijn identiteit is een historisch gegeven. Maar Ruth krijgt in Bethlehem een nieuwe toekomst. Haar vroegere identiteit is geen probleem voor de omgeving. Steden hebben zo hun eigen ‘mores’.

Met de kinderen zingen we op passende wijze bij advent.

Lees meer
Zondag 27 november, eerste advent

Zondag 27 november, eerste advent

De komende vier adventszondagen staan we stil bij de vier vrouwen die in het geslachtsregister van Jezus voorkomen: Batseba, Ruth, Rachab en Tamar. Vier vrouwen die kracht tonen te midden van krachten die hen klein willen houden.

Op deze eerste zondag gaat het over Batseba en de rol die koning David in haar leven speelde en wordt uitgelegd wat het Batseba Syndroom betekent. De Italiaanse schilderes Artemisia Gentileschi voelde zich zeer verwant met Batseba en schilderde meerdere keren het moment waarop Batseba een bad neemt en koning David vanuit de verte naar haar kijkt.

Lees meer
Zondag 20 november Voleindingszondag

Zondag 20 november Voleindingszondag

Ook op de gedachteniszondag is het jaarthema dichtbij. God verbindt in het licht van de Zoon Zijn Naam aan eenieder die getuigt van Hem. “Ik ben het licht der wereld”, hemels en aards tegelijk, zo laat Jezus ons weten. Dit verband is ‘ontegenzeglijk’ volgens Hem, omdat Hij niet alleen is. Wat een troost als vandaag de namen worden genoemd van de gestorvenen en hun gedachtenis ontegenzeglijk wordt verbonden aan de Naam van de Eeuwige. 

Lees meer
Vespers in november

Vespers in november

Onder het motto ‘Licht dat ons (aan)raakt’ is er op de woensdagavonden 2, 9 en 16 november, voorafgaande aan de vespers die om 19.00 uur beginnen of na afloop daarvan, gelegenheid om gestorvenen te gedenken en een kaarsje voor hen op te steken. De vespers staan open voor allen die de voorbereiding op de voleindingszondag extra aandacht en verdieping willen geven.

Lees meer
Zondag 13 november

Zondag 13 november

De vijfde dienst bij het jaarthema Verbonden gaat over het verplichtende karakter van een verbond. Bij Jeremia lezen we over een verbond dat koning Sedekia met de inwoners van Jeruzalem sluit met als doel om alle slaven vrij te laten (net als de Hebreeën ooit uit het slavenhuis van Egypte waren bevrijd). Aanvankelijk houdt iedereen zich aan de afspraak, maar later worden de slaven toch weer teruggehaald. God is hier woedend over.
De evangelielezing gaat over een genezing (bevrijding) op de sabbat.

In deze dienst worden we genodigd aan de Maaltijd van de Heer.

Lees meer
Zondag 6 november

Zondag 6 november

Vandaag gaat het in de serie diensten bij het jaarthema Verbonden voor het eerst niet over een verbond tussen God en mensen (en dieren), maar om een verbond dat wordt gesloten door twee hartsvrienden: David, de rivaal van koning Saul, en Sauls zoon Jonathan. Er staat bij hun verbond veel op het spel! In de evangelielezing noemt Jezus de leerlingen zijn vrienden en zegt: “Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden”.
Na de preek zal het verbond tussen twee vrienden door twee saxofoons in muziek worden uitgedrukt.

Lees meer