Maand: januari 2020

Zondag 2 februari

Zondag 2 februari

Wij kunnen zo onder de indruk zijn van het kwaad, dat we ons verlamd voelen. De onderlinge vergelijking kan aan het cynisme een wortel geven in ons hart. Maar dat is niet waartoe Jezus zijn volgelingen oproept. Het goede doen blijft altijd zinvol, ook als niemand het ziet.
In deze dienst zal Ina Buist worden bevestigd in het ambt van ouderling-scriba van het College van Kerkrentmeesters.
Wij vieren de Maaltijd van de Heer.

Lees meer

zondag in de Week van Gebed voor de Eenheid, 19 januari 2020

Vandaag is er geen dienst in de Regenboogkerk. We komen om 9.30 uur (!) bijeen in de Oudkatholieke St. Vituskerk, aan het Melkpad.

Paulus is onderweg naar Rome. Hij is de gevangene van mensen, maar voelt zich van Godswege gezonden. Zijn schip lijdt schipbreuk op de Middellandse Zee en doet ons denken aan al die mensen die zich in kleine kwetsbare bootjes op deze zee hebben gewaagd. Gastvrijheid en naastenliefde zijn onmisbaar als je onderweg bent in het leven.​

Lees meer

Zondag 12 januari, ‘Doop van de Heer’

Alle vier evangelisten vertellen over de doop van Jezus in de Jordaan en allemaal leggen ze eigen accenten als het gaat om de betekenis van dit gebeuren. Wat Mattheüs eruit laat springen is dat gedoopt worden alles te maken heeft met het zoeken naar gerechtigheid.
In deze dienst vieren we ook de doopgedachtenis. Voor de kinderen en de volwassene die het afgelopen jaar zijn gedoopt, steken we de doopkaars weer aan.

Lees meer
Zondag 5 januari 2020, Epifanie

Zondag 5 januari 2020, Epifanie

Epifanie betekent verschijning. De heerlijkheid van God verschijnt, onafhankelijk van het succes of het falen van mensen. Balak, de koning van Moab, huurde de profeet Bileam in om Israël te vervloeken toen het volk op weg naar het hun beloofde land door zijn land trok. Maar of Bileam wilde of niet, hij moest Israël zegenen.
Jezus is de blinkende morgenster. Zijn opgang is een teken van zegen, onafhankelijk van ons succes of falen.

Lees meer