Maand: november 2020

Zondag 29 november, eerste advent

Zondag 29 november, eerste advent

Het is een oud verlangen: God bezoekt de mensen. Hij daalt af en is te gast in ontvankelijkheid. Niet alleen in Israël is men telkens weer op zoek gegaan naar de houding van mensen die voorafgaat aan de openbaring van Gods goedheid en gerechtigheid.

U bent van harte welkom in de kerk. Tot nu toe zijn er ondanks het beperkt aantal mensen in de dienst altijd nog onbezette plaatsen over. U kunt dus gerust reserveren. Mocht u anderen een plaatsje gunnen, reserveer dan vanaf vrijdag, dan hebben anderen voldoende tijd gehad.

U kunt de kerkdienst ook online meevieren.

Lees meer
Zondag 22 november, Voleindingszondag

Zondag 22 november, Voleindingszondag

Als Jezus aan zijn leerlingen rust belooft, is dat niet de opdracht om in allerlei voorstellingen over het hiernamaals en God boven hun macht te gaan spreken. Zij worden opgeroepen zich in alle eenvoud toe te vertrouwen aan Gods barmhartigheid. Dat mag voor het aardse gelden met al zijn zorgen, én dat mag gelden voor het hemelse. Loslaten kan betekenen dat je een weg vindt om te gaan, niet alleen in je geluk, maar ook met je verdriet.
Wij gedenken in deze dienst de overledenen van dit jaar.

U bent van harte welkom in de kerk. Tot nu toe zijn er ondanks het beperkt aantal mensen in de dienst altijd nog onbezette plaatsen over. U kunt dus gerust reserveren. Mocht u anderen een plaatsje gunnen, reserveer dan vanaf vrijdag, dan hebben anderen voldoende tijd gehad.

U kunt de kerkdienst ook online meevieren.

Lees meer
Zondag 15 november

Zondag 15 november

God schiep de mens als man en vrouw, zo klinkt het op de zesde dag van het scheppingsverhaal. Maar wat betekent dat precies? Schept dat ruimte voor eigenheid? Of ligt het gevaar van ongelijkwaardigheid op de  loer? Uit het gesprek tussen Jezus en een groepje Schriftgeleerden blijkt dat deze vragen steeds opnieuw aandacht verdienen. Leven in Gods licht is leven in verbondenheid, zo houdt Jezus ons voor.

U bent van harte welkom in de kerk. Tot nu toe zijn er ondanks het beperkt aantal mensen in de dienst altijd nog onbezette plaatsen over. U kunt dus gerust reserveren. Mocht u anderen een plaatsje gunnen, reserveer dan vanaf vrijdag, dan hebben anderen voldoende tijd gehad.

U kunt de kerkdienst ook online meevieren.

Lees meer
Zondag 8 november

Zondag 8 november

Dat de zon en de maan en de sterren in het scheppingsverhaal van Israël pas op de vierde dag worden geschapen heeft een diepe betekenis. Het is niet in hun natuurlijk licht dat de schepping ‘goed’ kan worden genoemd. ‘Goed’ is de schepping in het licht van God en dat is het licht van de eerste dag. Zo worden mensen erbij bepaald dat er ritme is en dat de seizoenen hun functie hebben, maar onze opdracht in het leven hangt samen met een andere manier van kijken. Scheppingsgeloof is ethiek en mystiek.
In deze dienst vieren wij de Maaltijd van de Heer. U kunt thuis meevieren met een schaaltje brood, een glaasje wijn en een kaars op tafel.

U bent van harte welkom in de kerk. Tot nu toe zijn er ondanks het beperkt aantal mensen in de dienst altijd nog onbezette plaatsen over. U kunt dus gerust reserveren. Mocht u anderen een plaatsje gunnen, reserveer dan vanaf vrijdag, dan hebben anderen voldoende tijd gehad.

U kunt de kerkdienst ook online meevieren.

Lees meer