Maand: mei 2021

Zondag Trinitatis, 30 mei

Zondag Trinitatis, 30 mei

Mensen zijn in Godsnaam elkaar tot zegen gesteld. Het komt erop aan deze opdracht echt te horen, te beluisteren in al die momenten dat er een glimp van God op je weg verschijnt. Het mooie van Abraham is dat hij spontane gastvrijheid kan tonen, zelfs vóórdat hij weet wie het is die er bij hem aanklopt. Zo mogen ook wij open staan, beschikbaar zijn en ons laten verrassen. Een kind kan ons bij de hand nemen en ons Gods  scheppingskracht opnieuw doen ontdekken.
In deze dienst zal Flore, dochter van Kristian en Maaike de Ruiter, worden gedoopt.

Er kunnen maximaal dertig bezoekers de viering in de kerk bijwonen, reserveren kan via de pagina ‘Reservering kerkdienst’.
Via de pagina ‘Kijk en luister mee’ kunt u de kerkdienst meevieren.

Lees meer
Zondag 23 mei, Pinksterfeest

Zondag 23 mei, Pinksterfeest

De tweede serie diensten over het motief van de schepping vindt haar afsluiting en hoogtepunt op het Pinksterfeest. We lezen in de Romeinenbrief hoe de hele schepping reikhalzend uitziet naar haar bevrijding. De  heilige Geest is het die dit verlangen en deze verwachting aanwakkert en levend houdt.
In deze dienst mogen we ook de doop vieren van Tobian Jaarsma.

Er kunnen maximaal dertig bezoekers de viering in de kerk bijwonen, reserveren kan via de pagina ‘Reservering kerkdienst’.
Via de pagina ‘Kijk en luister mee’ kunt u de kerkdienst online meevieren.

Lees meer
Overdenking

Overdenking

Hemelvaart, een geestelijke denkstap met concrete gevolgen. Het gaat om een radicale verandering van blikrichting, van houding, een omslag waarbij treuren plaats maakt voor verwachting en uitzien naar wat God gaat doen, ja wat jij kan doen in het kader van Gods Koninkrijk. Overdenking van Jurjen Zeilstra.

Lees meer
Zondag Rogate, 9 mei

Zondag Rogate, 9 mei

Vandaag confronteren we levenslessen van Jezus met inzichten uit de positieve psychologie. In verband met deze datum in mei koos ik voor de thema’s moed en volharding. Hoe spreekt Jezus daarover in Mattheüs 10? En welke inzichten biedt de positieve psychologie? Als inspirerend voorbeeld zal ik vertellen hoe Dietrich Bonhoeffer moed en volharding gestalte gaf in zijn verzet tegen de Nazi’s.

We zijn dankbaar dat er weer dertig bezoekers de viering in de kerk mogen bijwonen, reserveren kan via de pagina ‘Reservering kerkdienst’.
Via de pagina ‘Kijk en luister mee’ kunt u de kerkdienst online meevieren.

Lees meer
Een bijzonder initiatief: Friend4friend

Een bijzonder initiatief: Friend4friend

Onlangs is ‘friend4friend’ gestart: jonge nieuwkomers/statushouders en jonge Nederlanders gaan in duo’s een half jaar lang met elkaar optrekken en vrijwilligerswerk doen in Hilversum en omstreken. De uitvoering van het programma ligt bij Present Hilversum, dat op zoek is naar jongeren die willen deelnemen. In twee filmpjes vertellen jongeren over hun ervaringen.

Lees meer
Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag

Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag

Eén van de mystieke beelden uit het Oude Testament die diepte geven aan de hemelvaart, is het visioen van de profeet Ezechiël die tijdens de ballingschap God ziet, als tronend boven de rivieren van Mesopotamië. De glanzende heerlijkheid van God overspant de wereld van de mensen als een regenboog.
Wanneer Lucas zijn evangelie laat uitlopen op de gang van Jezus in den hoge, gaat het niet zozeer om een letterlijk omhoog gaan, maar een geestelijk verstaan dat wij zijn omgeven door Gods inwoning.
NB: Vanwege de coronamaatregelen wordt deze dienst niet in de open lucht gehouden maar in de kerk.
U kunt reserveren via de pagina ‘Reservering kerkdienst’. Via de pagina ‘Kijk en luister mee’ kunt u de kerkdienst online meevieren.

Lees meer