Maand: januari 2024

Mannes geeft foto’s weg

Mannes geeft foto’s weg

De prachtige foto’s van Mannes blijven voorlopig in de Regenboogkerk geëxposeerd. Het geeft een mooi beeld van activiteiten in onze kerk in voorgaande jaren. Na beëindiging van de expositie wil Mannes de foto’s weggeven aan belangstellenden.

Lees meer
Zondag 28 januari, in de Regenboogkerk

Zondag 28 januari, in de Regenboogkerk

Amper heeft Jezus zijn (nog maar vier) leerlingen geroepen en hij spreekt in de synagoge van Kafarnaüm zoals volwassen joodse mannen kunnen doen. Maar zijn woorden vallen op, want uit zijn woorden spreekt ‘een leer met gezag’, aldus de omstanders. Vervolgens voegt hij ook nog eens de daad bij het woord en jaagt een kwade geest uit een man weg. Deze handeling zet zijn woorden kracht bij. Maar het eigenlijke thema van het verhaal is de spanning tussen ‘gezag’ en ‘macht’. Macht moet gebaseerd zijn op gezag, nooit gezag op macht. Dan gaat er iets mis, dan worden machten kwade machten. En wat zien we dat veel en vaak in de wereld! Macht is een bevoegdheid, gezag is een gave.

Op deze zondag gaan we op een nieuwe manier vieren, gericht op de gehele gemeente. Een mix van vertrouwde en nieuwe elementen.
Het thema macht-gezag komt aan de orde door middel van verhaal, muziek en dialoog.

Lees meer
Zondag 21 januari, oecumenische viering in de Sint-Vitus aan het Melkpad, 9.30 uur

Zondag 21 januari, oecumenische viering in de Sint-Vitus aan het Melkpad, 9.30 uur

Het thema voor deze viering in de ‘Week van gebed voor eenheid van christenen’ is afkomstig van christenen uit Burkina Faso. In Burkina Faso en de wijdere Sahel-regio heerst een sterke religieuze verdeeldheid.
De werkgroep uit Burkina Faso koos het thema ‘Heb God lief… en je naaste als jezelf’ naar aanleiding van de gelijkenis over de barmhartige Samaritaan. Jezus laat daarin zien wat het betekent om je naaste lief te hebben. Met dit verhaal worden we uitgedaagd om verder te kijken dan onze vooroordelen over andere culturen en elkaar als naaste te zien.

Lees meer
Overzicht BeMoRe-kerkdiensten

Overzicht BeMoRe-kerkdiensten

In het nieuwe jaar gaan we de eredeinsten samen vieren in een vast ritme, waarbij we de volgorde BeMoRe als uitgangspunt nemen. Ook zal er in de gezamenlijke vieringen rekening worden gehouden met alle leeftijdsgroepen. Er is dan oppas, kinder- en tienerdienst.

Lees meer
Zondag 14 januari, BeMoRe-dienst in de Morgenster

Zondag 14 januari, BeMoRe-dienst in de Morgenster

Deze zondag vieren we ‘Kanazondag’, de zondag waarop het verhaal van de bruiloft te Kana centraal staat. In een onlangs verschenen commentaar wordt het verhaal zo samengevat: ‘Een joodse moeder neemt het initiatief in Kana’. Inderdaad, als je erop let valt het op dat in de eerste vijf verzen de moeder van Jezus wel viermaal genoemd wordt. Zij zorgt er voor dat bruid en bruidegom met vreugde hun bruiloft kunnen voortzetten. Want het water is wijn geworden, de allerbeste zelfs! Dit heeft Jezus gedaan als eerste teken staat er dan.
We zullen ons afvragen: welke rol heeft hij daarmee op zich genomen in het verhaal? En wat zegt het over het christelijk geloof dat Johannes zo vroeg in zijn evangelie een verhaal van overvloed biedt? Waar kunnen wij zoeken naar een dergelijke overvloed?

Lees meer