De huidige expositie in de kerk vertoont foto’s van Mannes van der Burg. Mannes geldt als onze huisfotograaf. Hij zegt veel mooie momenten te hebben meegemaakt, als fotograaf en als gemeentelid. Die momenten zijn hem dierbaar en hij hoopt dat dat te herkennen is in de foto’s.

Zoals u weet zullen in het nieuwe jaar de kerkdiensten afwisselend gehouden worden in de Regenboogkerk, Bethlehemkerk en Morgenster. Hierdoor zal voor veel gemeenteleden de eigen vertrouwde sfeer van de Regenboogkerk worden gemist. Daarom roepen we u op om dit najaar te laten zien wat u bindt aan de Regenboogkerk. Dit kan in de vorm van een foto of voorwerp in de vitrine of een voorwerp of beeld op één van de sokkels. Als voorzet staat er nu in de vitrine een foto uit 2011 met Jaap Kerkhof tijdens het kappen van een grote beuk op het kerkplein. Ook zijn er munten te zien uit vreemde oorden die de afgelopen jaren werden gevonden in de collectezakken.
Wil u iets laten zien of heeft u hier ideeën over, neem dan contact op met Marja van Tol van de expositiecommissie via marjavantol@xs4all.nl.